ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ทีมเริ่มต้นเก็บคะแนนแรกจากรายการแข่งขันแรกใน Costa de la Luz
Posted : 05 August 2019
Detail :

FCI World Ranking 66 Costa de la Luz

Hotspot 1 ที่ 49 ระยะทาง 250 กม

Hotspot 2 ที่ 29 ระยะทาง 282 กม


Semifinal ที่ 2 ระยะทาง 338 กม


Final ที่ 86 ระยะทาง 500 กม