ข่าวสารและกิจกรรม
Category
เปิดตัว Website นกแข่ง
Posted : 05 June 2019
Detail :

SAVE THE DATE

ห้ามพลาดเด็ดขาด 15 มิถุนายน นี้
เปิดตัว Website นกแข่ง เว็บที่สามารถติดตามข่าวสารการแข่งขัน


รวมทั้งจัดประมูลนกและความรู้รอบด้าน

ขอเรียนเชิญสมาชิก ณ ภัตตาคาร ลี เหล่า หงี เวลา 18:00 น.