ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ถ้วยใบแรกจากรายการแรก FCI อันดับ 2 semifinal 338 กม ในรายการ Spain FCI 2019 Costa de la Luz
Posted : 25 August 2019
Detail :

Hotspot 1 ที่ 49 ระยะทาง 250 กม

  1. Hotspot 2 ที่ 29 ระยะทาง 282 กม
  2. Semifinal ที่ 2 ระยะทาง 338 กม
  3. Final ที่ 86 ระยะทาง 500 กม